16 Οκτ 2011

ΒΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
    Βρες το χρόνο για να δώσεις, είναι τόσο μικρή η μέρα
   για να είσαι ατομιστής.

   Βρες το χρόνο για να δουλέψεις, είναι το τίμημα της
   επιτυχίας.
   Βρες το χρόνο για να σκεφθείς, είναι η πηγή της δύναμης.

   Βρες το χρόνο για να παίξεις, είναι το μυστικό της
   αεικίνητης νεότητας.
 
   Βρες το χρόνο για να διαβάσεις, είναι το θεμέλιο της
   σοφίας.

   Βρες το χρόνο για να είσαι φιλικός, είναι ο δρόμος της 
   ευτυχίας.

  Βρες το χρόνο για να ονειρευτείς, σʼ ανεβάζει στα άστρα.

  Βρες το χρόνο για να γελάσεις, είναι η μουσική της  ψυχής.
 
   Βρες το χρόνο για νʼ αγαπάς και νʼ αγαπιέσαι, είναι το
  προνόμιο των καλών.

  Βρες το χρόνο για να προσεύχεσαι, είναι η μεγαλύτερη
  δύναμη πάνω στη γη.