23 Μαρ 2012

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Ὁ Σύνδεσμος Χριστιανῶν Νέων «Λύχνος» τῆς Ο.Χ.Α. «Ἀπολύτρωσις» τιμώντας τήν ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου θά παρουσιάσει ἐπίκαιρη ἑορταστική ἐκδήλωση στήν κεντρική αἴθουσα τῆς Ἀδελφότητος (Πέλοπος 7, κοντά στόν ἱ. ναό τοῦ Ἁγ. Δημητρίου).
Ἡ ἐκδήλωση θά περιλαμβάνει ἀπόδοση ὕμνων καί τραγουδιῶν ἀπό τήν χορωδία του Συνδέσμου, καθώς καί παρουσίαση σέ διασκευή τοῦ θεατρικοῦ ἔργου τοῦ Γ. Θεοτοκᾶ «Τό τίμημα τῆς λευτεριᾶς (Κατσαντώνης)». Τό πρόγραμμα τῶν παραστάσεων ἔχει ὡς ἑξῆς:
  • Σάββατο 24 Μαρτίου, 4.00 μ.μ. (γιά τά Κατηχητικά)
6.30 μ.μ. (γιά τό κοινό)
  • Κυριακή 25 Μαρτίου, 6.30 μ.μ. (γιά τό κοινό)
Ἡ ἐκδήλωση εἶναι ἀφιερωμένη στήν μνήμη τοῦ σεβαστοῦ μας ὁμ. καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., καί ἱδρυτῆ τοῦ Συνδέσμου, Παυσανία Κουτλεμάνη.