22 Απρ 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 
Τήν Δευτέρα 23 Ἀπριλίου μετά τήν θ. Λειτουργία
στόν Ἱερό Ναό Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος "Χριστιανική Ἐλπίς"
στό Φίλυρο Θεσσαλονίκης,
θά τελεσθεῖ Μνημόσυνο
ὑπέρ τῆς ψυχῆς τοῦ διδασκάλου τῆς Ἀδελφότητός μας Στεργίου Σάκκου
ἐπί τῆ συμπληρώσει ἐννέα ἡμερῶν ἀπό τήν ἐκδημία του πρός Κύριον.