15 Μαΐ 2012

Τό Σάββατο 19 Μαΐου
στόν Ἱ. Ναό Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος "Χριστιανική Ἐλπίς" στό Φίλυρο Θεσ/νίκης
μετά τήν θ. Λειτουργία
θά τελεσθεῖ τό τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
τοῦ διδασκάλου μας,  Στεργίου Σάκκου.

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 4e