19 Φεβ 2013


Τρέχετε, τρέχετε, ἀδελφοί!
 Κουτσουρεμένος στίς μέρς του ὁ Φλεβάρης, ἔχει ὡστόσο νά μᾶς παρουσιάσει, κοντά στούς ἁγίους καί στούς μάρτυρες πού τιμοῦμε τό μήνα αὐτό, κι ἕνα πλῆθος νεομαρτύρων. Εἶναι αὐτοί πού στά χρόνια τῆς τουρκοκρατίας «διά νά φυλάξουν τήν ἐλευθερίαν καί τήν εὐγένειαν τῆς χριστιανικῆς ἡμῶν πίστεως, κατεφρόνησαν πλοῦτον, δόξαν, ἡδονάς καί κάθε ἄλλην σωματικήν ἀπόλαυσιν, καί παρέδωκαν προθύμως τόν ἑαυτόν τους εἰς θάνατον», σημειώνει στόν πρόλογο τοῦ Νέο Μαρτυρολογίου ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης.
 Δεκατέσσερις μνῆμες νεομαρτύρων μετροῦμε ξεφυλλίζοντας τόν Συναξαριστή τοῦ μήνα. Κι εἶναι τόσ συγκινητικός καί διδακτικός τοῦ καθενός ὁ βίος! Ἄλκιμοι νέοι, στό ἄνθος τῆς ἡλικίας τους οἱ περισσότεροι, ἔβαλαν πάνω ἀπό τήν ἄνεση, ἀπό τήν ἀνάδειξη κι ἀπό τήν ἴδια τή ζωή τους τήν πίστη στό Χριστό.Τρεῖς ἀπ᾽ αὐτούς -οἱ νέοι ὁσιομάρτυρες Γαβριήλ (
2),νέος Ρωμανός (13)καί νέος Δαμιανός (23)εἶχαν ἀπαρνηθεῖ ὡς μοναχοί τά ἐγκόσμια, ὅταν κλήθηκαν νά ὑπογράψουν μέ τό αἷμα τους τήν άφιέρωσή τους στόν Θεό. Ἄλλοι μαρτύρησαν στή γενέτειτά τους, ὅπως ὁ Ἀναστάσιος ὁ Ναυπλιώτης (1), πού κατακρεουργήθηκε μές στό Ναύπλιο, κι ἄλλοι σέ ἄλλα μέρη, κυρίως στήν Κωνσταντινούπολη, ὅπως ὁ Ἰορδάνης ὁ Τραπεζούντιος (2), ὁ Ἀντώνιος ὁ Ἀθηναῖος (5) κ.ἄ. Οἱ περισσότεροι ἦταν ταπεινοί δουλευτάδες, ὅπως ὁ Χρῆστος ὁ κηπουρός (12) ἤ ὁ ράφτης Γεώργιος (14), ὁ ὁμότεχνος του Ἰωάννης ὁ κάλαφας (26) κ.ἄ. Δέν λείπουν ἀπό τή χορεία τους καί οἱ θεόφρονες γυναῖκες, ὅπως ἡ σεμνή ἀρχόντισσα Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία (19) καί ἡ σωφρονεστάτη παρθένος Κυράννα ἡ κατά τήν Θεσσαλονίκην (28).
 Ὅλοι αὐτοί ἐναρμονίζονται σέ μία μελωδική συμφωνία. Ὑμνοῦν τόν Θεό, τόν δοξάζουν καί εὐχαριστοῦν, διότι τούς ἀνέδειξε ὄχι μόνο μέλη τοῦ σώματος του, ἀλλά καί μιμητές τῶν πρώτων μαρτύρων τῆς πίστεως καί αὐτοῦ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ μητέρα καί τροφός τους Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἡ «ταμιοῦχος τῆς θείας χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (ἁγ. Νικόδημος). Μές στόν χειμώνα τῆς σκλαβιᾶς καθίστανται «ἄνθη ἐαρινά», φῶτα μές στό σκοτάδι, μιά ζωντανή προσευχή γιά τή λευτεριά τῆς σκλαβωμένης πατρίδας. Και γιά τούς χριστιανούς κάθε ἐποχῆς γίνονται μιά ἐγγύση καί κραυγαλέα προτροπή γιά τήν κατάκτηση τῆς αἰώνιας πατρίδας, τῆς οὐράνιας βασιλείας, ὅπου ἡ ἀπόλυτη ἐλευθερία καί ἡ γλυκύτατη ζωή, τήν ὁποία αὐτοί ἀπολαμβάνουν.
 Βγαλμένο μέσα ἀπό τόν κατατρεγμό, τόν πόνο, τό αἷμα καί τά βασανιστήρια, τό μήνυμα τῶν νεομαρτύρων ἀποπνέει αἰσιοδοξία καί ἐλπίδα. Οἱ νεομάρτυρες στέκουν στήν πορεία μας «παραδείγματα ὑπομονῆς» καί μᾶς προτρέπουν «τρέχετε, τρέχετε, ἀδελφοί!». Οἱ θλίψεις καί οἱ δυσκολίες αὐτῆς τῆς ζωῆς γίνονται τό θεόσδοτο σκαλοπάτι πού μᾶς φέρνει στή δόξα τοῦ Θεοῦ, ὅταν μέ ὑπομονή καί πίστη τίς ἀντιμετωπίζουμε.

†Στέργιος Ν. Σάκκος