1 Μαρ 2013


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τήν Κυριακή 3 Μαρτίου, στόν Ἱ. Ν. Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος "Χριστιανική Ἐλπίς",
στό Φίλυρο Θεσ/νίκης,
θά τελεσθεῖ τό ἐτήσιο Μνημόσυνο τοῦ ἀγαπητοῦ μας ἀδελφοῦ
ΠΑΥΣΑΝΙΑ ΚΟΥΤΛΕΜΑΝΗ.