3 Οκτ 2013

Τήν Κυριακή 6 Ὀκτωβρίου, στίς 6.30 μ.μ. στήν αἴθουσα τῆς "Ἀπολυτρώσεως"
 (Πέλοπος 7, στό κέντρο τῆς Θεσ/νίκης, κοντά στόν Ἅγιο Δημήτριο)
θά γίνει ὁ Ἁγιασμός γιά τήν ἔναρξη τῶν κηρυγμάτων.

....................................................
 
Στό  Ἀνατολικό Παράρτημα, Μαυρομιχάλη 23 (περιοχή Μαρτίου)
 τήν ἴδια μέρα στίς 5.00 μ.μ. θά γίνει ἐπίσης ἔναρξη τῶν κηρυγμάτων.