9 Ιουν 2015

"Δυνάμωσε την Ψυχή σου" - π. Αντρέας Κονάνος